Θεραπευτική Άσκηση

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο στην αποτελεσματικότητα κάθε προγράμματος αποκατάστασης. Ο καθιστικός τρόπος ζωής καθώς επίσης και η κακή στάση σώματος αποτελούν τους συνηθέστερους προδιαθεσικούς παράγοντες των μυοσκελετικών παθήσεων.

Στα πλαίσια της θεραπευτικής άσκησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν πληθώρα ασκήσεων όπως το Clinical Pilates, ασκήσεις με αντιστάσεις, ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, ασκήσεις ευλυγισίας, αλλά και ασκήσεις μέσω διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσομοίωσης.

Therapeftiki 4

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί το τελικό στάδιο της αποκατάστασης του ασθενούς και στοχεύει στη βελτίωση κινητικών ελλειμμάτων  και την επανένταξη του ασθενή στην κανονικότητά του, αλλά και στη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η άσκηση είναι φάρμακο και είναι σημαντικό τα πρώτα στάδια αυτής να γίνουν από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή καθώς η προοδευτικότητα ενός προγράμματος θεραπευτικής άσκησης είναι το κλειδί κάθε επιτυχημένου φυσικοθεραπευτικού πλάνου. Για το λόγο αυτό παρέχεται στους ασθενείς συνταγογραφημένο πρόγραμμα εξειδικευμένων ασκήσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, με απαραίτητη προυπόθεση τη συνέπεια και την προσωπική εργασία από πλευράς του ασθενή.

Therapeftiki 5
Therapeftiki 6

Ιδανικά ένα επιτυχημένο πρόγραμμα αποκατάστασης ακολουθείται από παραπομπή σε επιστήμονες της άσκησης ως μέρος μιας διεπιστημονικής προσέγγισης παροχής υπηρεσιών υγείας.